Od června 2019 se mění nezabavitelná část, mění se něco pro lidi v insolvenci?

06.05.2019 11:09

Novela insolvenčního zákona výši nezabavitelné částky nijak nemění (nemá na ni vliv). 

Nezabavitelná částka vychází z životního minima a normovaných nákladů na bydlení.