Asociace insolvenčních správců

10.06.2013 19:46

 

Asociace insolvenčních správců (ASIS) představuje nejvýznamnější organizaci zastupující insolvenční správce. Jedná se o dobrovolnou, profesní a nezávislou organizaci, která vahou své členské základny aktivně působí ve všech oblastech ovlivňujících prostředí insolvenčního řízení v České republice.

Cílem ASIS je vybudovat odpovídající platformu pro rozvoj a neustalé zkvalitňováni úpadkového řízení a činnosti insolvenčních správců.


 ÚKOLY A CÍLE

  • Zvyšovat efektivitu, rychlost, důvěryhodnost a transparentnost insolvenčních řízení
  • Vytvářet stalou platformu pro rozvoj odbornosti a profesionality insolvenčních správců
  • Pečovat o zvyšování všeobecného povědomí, vysoké míry uznání činnosti insolvenčních správců a důvěry v insolvenční řízení jako takové
  • Zapojit ASIS do mezinárodních kontaktů, výměny informací a spolupráce
  • Jednat s orgány státní správy, samosprávy, institucemi i třetími osobami za účelem výměny informaci a užší spolupráce
  • Rozvíjet spolupráci s profesními organizacemi v oblasti zajmu ASIS
  • Prezentovat informace o členech ASIS a insolvenčním řízení třetím stranám
  • Poskytovat stanoviska a doporučeni ke sporným či nejasným otázkám úpadkového práva
  • Vytvořit nezávislou pozici ombudsmana a arbitra v oblasti insolvenčního řízení