Oddlužení: Krok za krokem!

 
 
Pokud se dostanete do složité finanční situace, jste předluženi a své závazky vůči věřitelům nejste schopni plnit, řešte tento problém s odborníky. Zkušení profesionálové vám pomohou najít nejvhodnější řešení  a ušetří nemalé finance.
 
 

Oddlužení je způsob jak se zbavit dluhů, které už člověk nemůže splácet. Podmínkou je, že musí být schopen do pěti let splatit alespoň třicet procent dlužné částky. Podmínky o oddlužení tzv. sobního bankrotu upravuje insolvenční zákon.

 
Oddlužení má svá přesná pravidla daná zákonem.
 
 

Nezvládáte platit své dluhy? 

Platíte půjčku půjčkou?

Klepou vám na dveře exekutoři?Pak oddlužení je skutečným řešením Vaší situace!  Oddlužení (osobní bankrot) je  státem "posvěcená" právní cesta, jak se obyčejný člověk může jednou pro vždy zbavit své dluhové zátěže! 

 

Ihned po podání návrhu k soudu jste chráněni a již nelze vykonat žádnou exekuci („zákonná ochrana dlužníka“)!

 

Oddlužení  pomocí osobního bankrotu je bezpochyby nejefektivnější formou oddlužení.

Podáním insolvenčního návrhu s návrhem na  oddlužení jste zcela ochránění od věřitelů a exekutorů (od podání exekutor již nesmí přijít do domácnosti zabavit majetek, vymáhat splátky).


Po dobu 5 let budete splácet je jednu částku(výrazně poníženou než tomu bylo doposud).   Dluh Vám již  nenarůstá.

Odměnou pro každého je, že se již nemusí bát.  Po ukončení splátkového kalendáře jste bez závazků a můžete začít nový život!

 


 
 


 

Schéma  oddlužení tzv osobní bankrot ve zkratce:

 

Advokátní kancelář vypracuje insolvenční návrh s návrhem na oddlužení

 

Odměna za zpracování a podání návrhu dle IZ:

 

Cena  pouze za sepis a podání insolvenčního návrhu je nově upravena insolvenčním zákonem, hradí se až po povoleno oddlužení a činí:

·                     návrh na povolení oddlužení jednotlivce 4.000,- Kč bez DPH (s DPH 4.840,-Kč)

·                     návrh na povolení společného oddlužení manželů 6.000,- Kč bez DPH (s DPH 7.260,-Kč)

 

I přes pevně stanovenou sazbu pouze za sepsání a podání insolvenčního návrhu byste neměli podcenit výběr člověka či kanceláře, která pro Vás návrh připraví. 

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení bude zahájeno, jakmile je insolvenční návrh  podán na příslušný krajský soud. Klient obdrží informaci o zahájení řízení. Dále je po celou dobu řízení informován o průběhu. Soud na rozhodnutí o povoleno oddlužení nemá určenou žádnou lhůtu.

Rozhodnutí o povolení oddlužení

O povolení oddlužení bude rozhodnuto na základě dodaných podkladů.  V průběhu rozhodování je stanoven insolvenční správce, termín přezkumného jednání a schůze věřitelů. Věřitelé jsou vyzvání k přihlášení svých pohledávek. Věřitelé na podání platných přihlášek mají 60 dnů.

Přezkumné jednání

Pro dlužníka je povinností se jednání zúčastnit. V průběhu jednání se insolvenční správce i dlužník vyjadřují k jednotlivým pohledávkám. Insolvencnčí správce předkládá zprávu pro soud.  V této zprávě je návrh o způsobu oddlužení.  O konečném rozhodnutí o  formě oddlužení rozhodnou věřitelé nebo soud.

Proces schválení oddlužení

V průběhu rozhodnutí o schválení oddlužení soud ukládá povinnosti dlužníka a povinnosti ostatních účastníků.
Vybírá se ze dvou forem oddlužení:

·  Plnění splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty -> Dlužník splácí stanovené splátky nezajištěným věřitelům 3 až 5 let.

·  Zpeněžení majetkové podstaty -> Dlužník splatí pohledávky prodejem majetku.

 

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

Základní povinností dlužníka je plnit usnesení soudu a platit splátky předepsané soudem řádně a včas. V případě mimořádných příjmů je povinností dlužníka tyto příjmy přiznat a použít je ke splacení dluhu a tím zkrátit pětiletou lhůtu.

 

Konec oddlužení

Jakmile dlužník řádně splní všechny své povinnosti, je oddlužení u konce. Soud na návrh dlužníka vydá rozhodnutí, kterým dlužníka osvobodí od povinnosti uhradit zbytek pohledávek, které byly zahrnuty do oddlužení, ale nebyli zaplacené v plné výši. Soud zároveň dlužníka osvobodí od hrazení pohledávek těch věřitelů, kteří se do oddlužení se svými pohledávkami nepřihlásili.

 


 

ZÁVĚREM:

Může dlužník něco ztratit? Ztratit nemůžete absolutně nic. Za ten klid to určitě stojí!  Každý může udělat chybu, každý má právo chybu napravit a žít bez strachu, v klidu.

 

V případě oddlužení vyřešíte svoje zadlužení a ušetříte tím značnou část finančních prostředků. Tak proč nezačít znovu žít normálně?

 

 

Neodkládejte řešení problémů na AŽ!  

AŽ problémy nevyřeší!

 

 

 

 NYNÍ JE NEJLEPŠÍ DOBA PRO ODDLUŽENÍ!


 

 Řešte své problémy včas!

 

Hledáte pomoc?  Pak se na nás s důvěrou obraťte, víme jak správně vyřešit Vaše oddlužení.

 

Stačí vyplnit formulář a my Vám zavoláme zpět.

Kontaktujte nás: Oddlužení tzv. osobní bankrot

Odesláním formuláře souhlasíte s poskytnutím osobních údajů pro vyhodnocení nároku na oddlužení tzv. osobní bankrot.

 Vše je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

NEJSEM ZPROSTŘEDKOVATEL!