Banky blokují celý účet zbytečně, nikdo to po nich nežádá

13.03.2014 10:56

 

Peněžní ústav však často blokuje celý účet, ačkoli výše zůstatku stačí k uspokojení pohledávky včetně jejího příslušenství (úroků, nákladů řízení). Při tom často dochází k argumentaci vnitřními předpisy a obchodními podmínkami. Soud v tomto nemá žádné pravomoci, jelikož postup při provedení exekuce se přenáší na peněžní ústav. V tomto daném případě je na povinném, aby provedl patřičné kroky k obraně svých práv (podání žaloby na peněžní ústav).