Češi se považují za finančně zodpovědné, přesto žijí na dluh

13.09.2013 09:51

Devět z deseti Čechů si o sobě myslí, že se ke svým financím chová zodpovědně, že s penězi umí dobře hospodařit. Toto poměrně vysoké číslo je překvapivé, protože 41 procent Čechů s financemi vychází jen tak tak, nebo dokonce žije na dluh. Vyplývá to z výzkumu. 

 

Češi o sobě mají v oblasti financí nereálnou představu. Žít od výplaty k výplatě, nebo dokonce na dluh, rozhodně není finančně zodpovědné,“ komentovala výsledky Lada Kičmerová ze společnosti Partners. Od výplaty k výplatě žije podle průzkumu více než pětina lidí a další pětina si musí vypomáhat úvěrem.

„Za finančně zodpovědné minimum lze považovat plánování příjmů a výdajů, tedy vedení rodinného rozpočtu, a postupné vytvoření finanční rezervy na nečekané výdaje,“ dodala Kičmerová.

Rozpočet domácnosti si vede každý druhý

Více než polovina domácností (52 procent) si nějakou formou pravidelně zaznamenává své příjmy a výdaje. Porovnáme-li letošní výsledky s podobným průzkumem společnosti TNS Aisa z roku 2011, je vidět, že důraz na finanční vzdělávání Čechů přináší ovoce. Tehdy jen třetina lidí uvedla, že si pravidelně zapisuje své příjmy a výdaje.

Lidé při vedení rodinného rozpočtu dávají nejčastěji přednost takzvané papírové formě. Dvě třetiny lidí si své příjmy a výdaje zapisuje do sešitu či nějakého bloku. Mnohem častěji tuto formu evidence používají ženy - téměř polovina oproti třetině mužů.