Chtěl bych vyhlásit osobní bankrot, ale nevím jak. Můžete mi pomoci?

27.11.2014 15:15

 

Návrh na povolení oddlužení se podává k příslušnému krajskému soudu na předepsaném formuláři.

K návrhu na oddlužení je třeba připojit seznam majetku a seznam závazků, doložit příjmy za poslední 3 roky a další v návrhu tvrzené skutečnosti. Jak návrh samotný, tak jednotlivé přílohy musí splňovat formální náležitosti. Chybějící náležitosti nebo určených příloh může být důvodem pro odmítnutí návrhu soudem.