Co exekutor nesmí zabavit 2017

19.01.2017 10:24

·                                 Běžné součásti oděvu, obvyklé vybavení domácnosti

·                                 Snubní prsten a jiné předměty podobné povahy

·                                 Zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě

·                                 Hotovost do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, aktuálně 6820 Kč

·                                 Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat věcí, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu podnikatelské činnosti (to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky, která je tímto zástavním právem zajištěna). Zabavit vám ovšem exekutor může nadstandardní vybavení, bez kterého se v práci obejdete nebo které máte čím nahradit.

·                                 Domácí zvíře