Výkup nemovitostí a finance. Najdeme řešení!


Co je to Dohoda o narovnání?

02.07.2013 11:29

 

Dosavadní závazky účastníků tím zanikají a jsou nahrazeny novými závazky, které vyplývají z narovnání. Dohodou o narovnání mohou účastníci upravit práva mezi nimi sporná či pochybná. Byl-li dosavadní závazek zřízen písemnou formou, musí být dohoda o narovnání uzavřena písemně. 

—————

Zpět