Co znamená: Zahájení insolvenčního řízení

10.01.2014 19:44

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh, který nevykazuje vady, dojde věcně příslušnému soudu. Vždy se jedná o místně příslušný krajský soud. 

 

O zahájení insolvenčního řízení vydá soud vyhlášku, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh na povolení oddlužení. Dojde-li insolvenční návrh mimo stanovenou pracovní dobu soudu nebo mimo pracovní dny, učiní tak soud nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu.