Dluhy v manželství

10.04.2014 11:09

 

Nový občanský zákoník také upravuje odpovědnost manželů vyrovnávání se s dluhy. Již nejsou odpovědní pouze za dluhy, které vznikly během manželství, ale i za dluhy, které vznikly ještě před ním. To všechno bez ohledu na to, že druhý z manželů neměl o existenci dluhů toho prvního ani ponětí.

Každý kdo požádal o poskytnutí půjčky, úvěru, hypotéky či zapříčinil vzniku nedobytného závazku v době, kdy byl prokazatelně dlužníkem, může být trestně odpovědný pro podezření z trestného činu podvodu, zvýhodňování, nebo poškozování věřitele, zkreslování hospodaření, porušení povinnosti při správě cizího majetku.