Dlužník, který se ocitne ve finanční krizi, by měl začít jednat.

10.08.2016 12:13

Váhání se nevyplácí.

Dlužník, který se ocitne v úpadku, popřípadě mu úpadek hrozí, by měl začít jednat o řešení své situace. Za určitých podmínek může být pro dlužníka výhodné, podí-li sám na sebe insolvenční návrh. Poctivému dlužníkovi dává zákon více šancí k překonání úpadkové situace. Pasivita může navíc způsobit, že k dosavadním dluhům přibudou další problémy.