Dvě možnosti, jak chránit majetek v roce 2014

14.10.2013 11:34

 

Pokud se jeden z manželů ke společnému majetku chová nezodpovědně, může se ten druhý proti jeho chování bránit. Řešením je zúžení společného jmění manželů. Ovšem tím ochráníte jen majetek pro případ budoucích dluhů, dluhy již vzniklé stále spadají do společného jmění. Zúžení společného majetku využila paní Dana pro případ, že by manžel opět bez jejího vědomí začal vyrábět dluhy.

Zúžit společné jmění můžete dvěma způsoby: buď smluvně formou notářského zápisu, nebo rozhodnutím soudu. Smlouvou však majetek nezúžíte, pokud s tím druhý manžel nebude souhlasit. Výhodnější je pak využít zúžení prostřednictvím soudu.  

Zúžení společného jmění však není účinné zpětně. Pokud dluh vznikl dřív než ke zúžení společného jmění došlo, má jednoduše řečeno přednost, věřitel má právo vymáhat svou pohledávku z celého majetku, který původně patřil oběma manželům společně.