Exekuce může čekat v roce 2014 až 100 tisíc seniorů.

02.09.2014 11:01

 

Počet seniorů, kteří žijí ve strachu, že jim u dveří zazvoní exekutor, v Česku prudce roste.

Výplata důchodů s exekuční srážkou

2008

2009

2010

2011

2012

1. pololetí 2013

40 710

46 121

51 184

60 874

67 614

68 125

Problémem je, že zadluženým důchodcům se citelně snižují jejich reálné příjmy, čímž klesá i jejich schopnost půjčky splácet.

Do chudoby často nespadnou jen díky tomu, že kvůli exekuci nemohou přijít o celou výplatu důchodu. Musí jim vždy zůstat takzvaná nezabavitelná částka. Od ledna 2014 musí dlužníkovi na uspokojování potřeb zůstat 6065 korun, na každou vyživovanou osobu pak 1516 korun.