EXEKUCE NA PLAT

13.09.2013 09:58

 

Exekuce na plat obvykle čeká každého, kdo neplatí svoje dluhy ať už záměrně nebo o nich neví a nemá žádný majetek nebo nemovitosti, které by mu byli odebrány a tím se dluhy alespoň částečně splatily. Exekuce na plat je strhávání pravidelné měsíční částky ze mzdy.

Pokud si myslíte, že bude odebrána celá mzda, tak tomu tak není, ale je odebrána pouze její část tak, aby dlužníkovi zbylo alespoň životní minimum, které je zákonem stanovené. Pokud je vám stanovena exekuce na plat, tak se projeví v první řadě na výplatní pásce, kde je přímo oddělená kolonka, kde je napsáno exekuce.

Tuto částku strhává přímo zaměstnavatel, který se v tomto případě stává pověřenou osobou k tomu, aby pravidelně po stanovenou dobu peníze odváděl ve prospěch buď exekutora nebo věřitele.

Částka, kterou je nucen zaměstnavatel srazit z platu svého zaměstnance se strhává z čisté mzdy a činí jednu třtinu. Samozřejmě se rozlišují přednostní a nepřednostní pohledávky. U přednostní pohledávky jsou sraženy dvě třetiny z čisté mzdy.

Pokud je dlužník nezaměstnaný a bere sociální dávky a příspěvek na bydlení nebo pobírá důchod či mateřský příspěvek, tak jsou peníze sraženy od příspěvku, který se mu pravidelně dostává, ale pouze do té výše, aby mu na život zbylo životní minimum.