Exekuce není insolvence (tzv. Osobní bankrot) je to pomoc!

11.09.2014 15:02

 

Je již dostatečně známo, že po dobu insolvenčního řízení lze exekuci nařídit, nelze ji však provést. Dochází proto k mylnému chápání insolvence jako další části procesu vymáhání pohledávky, jakéhosi vyššího stupně exekuce. 

 V mnoha případech věřitel podá exekuční návrh a nadále se přestane o pohledávku zajímat, přičemž očekává, že dříve nebo později obdrží  finanční částku představující vymoženou pohledávku včetně jejího příslušenství. Pokud je po podání exekučního návrhu s dlužníkem zahájeno insolvenční řízení, věřitel se o této skutečnosti často vůbec nedozví a svou pohledávku proto do tohoto řízení ve lhůtě nepřihlásí. Někdy věřitel předpokládá, že po podání exekučního návrhu tuto přihlášku podá pověřený exekutor, právě proto, že se podle jeho názoru jedná o vymáhání pohledávky. 

 

Insolvence však není exekuce a bez přihlášky do insolvenčního řízení podané věřitelem nelze již exekuovanou pohledávku uspokojit. 

Exekuce představuje nucený výkon rozhodnutí, jedná se tedy o vymáhání pohledávky, kterou dlužník ani po pravomocném soudním rozhodnutí neuhradil. Údaje o zahájených exekucích jsou v omezeném rozsahu evidovány v centrální evidenci exekucí, samotné řízení je však neveřejné. Že je někdo v exekuci se dlužník může dozvědět z katastru nemovitostí (pokud dlužník nemovitost vlastní), většinou se však o zahájení exekučního řízení s konkrétní osobou nemá jak dlužník  šanci dozvědět. 

Insolvence naopak představuje sanaci nepříznivé a vlastními silami neřešitelné finanční situaci dlužníka,  účelem je poskytnout osobám v dluhové pasti možnost nového ekonomického začátku osvobozením od placení části pohledávek.