Exekuce společného majetku i za dluhy před manželstvím!

18.01.2014 10:53

 

Ještě před pár týdny (do konce roku 2013) platilo, že exekutor mohl zabavit majetek ze společného jmění manželů jen tehdy, pokud dluh vznikl během trvání manželství. Jestliže si například manželé společně koupili byt a následně vyšlo najevo, že jeden z nich druhého neinformoval o svých dluzích před manželstvím, společného bytu se exekuce netýkala.

Aby se však věřitelé dostali ke svým penězům, museli nejprve dosáhnout prohlášení konkursu na tento majetek. Prodejem vypořádacího podílu připadajícího na dlužníka pak mohly být dluhy zaplaceny. Novelizované znění exekučního řádu však umožňuje, aby v takovéto situaci byl postižen dotčený společný byt přímo v rámci exekučního řízení. Tato změna právní úpravy označuje za krok vpřed. Právní úprava, která vyžadovala absolvování konkursu, byla vůči věřitelům nepřiměřeně tvrdá.