Exekutor mu vyhrožoval další exekucí a policií. Může si to vůbec dovolit?

12.06.2013 19:24

 

Osobní bankrot je obrovská psychická úleva. Na první pohled to zní asi paradoxně. Situace, do níž se může dostat předlužený člověk, to ovšem potvrzuje. Lucie Vrbková z Ostravy během pár let navršila dluhy na celkových 760 tisíc korun. Na vybavení bytu visely žluté exekutorské nálepky. Exekutoři ji zabavovali část mzdy. V roce 2007 čekala druhou dceru. Čtyři měsíce před porodem ji u domu čekali exekuční vykonavatelé.

Zdroj: https://www.penize.cz/osobni-bankrot/66377-zivot-v-osobnim-bankrotu-tezce-vykoupena-uleva-pro-dluzniky

 

Osobní bankrot je obrovská psychická úleva. Na první pohled to zní asi paradoxně. Situace, do níž se může dostat předlužený člověk, to ovšem potvrzuje. Lucie Vrbková z Ostravy během pár let navršila dluhy na celkových 760 tisíc korun. Na vybavení bytu visely žluté exekutorské nálepky. Exekutoři ji zabavovali část mzdy. V roce 2007 čekala druhou dceru. Čtyři měsíce před porodem ji u domu čekali exekuční vykonavatelé.

Zdroj: https://www.penize.cz/osobni-bankrot/66377-zivot-v-osobnim-bankrotu-tezce-vykoupena-uleva-pro-dluzniky

 

Osobní bankrot je obrovská psychická úleva. Na první pohled to zní asi paradoxně. Situace, do níž se může dostat předlužený člověk, to ovšem potvrzuje. Lucie Vrbková z Ostravy během pár let navršila dluhy na celkových 760 tisíc korun. Na vybavení bytu visely žluté exekutorské nálepky. Exekutoři ji zabavovali část mzdy. V roce 2007 čekala druhou dceru. Čtyři měsíce před porodem ji u domu čekali exekuční vykonavatelé.

„Pusťte nás dovnitř, nebo zavoláme policii, odstrčil mě drsně ze dveří jeden z nich. Těhotnou ženu v pátém měsíci,“ vzpomíná Lucie. Začali odnášet televizi, počítač, pračku. Přemýšleli, jak vystěhují šatní skříně a jaká to bude práce vyházet z nich všechno oblečení. „Mezitím mi pořád někdo opakoval, ať mu dám dvacet tisíc a on ty chlapy pošle pryč,“ říká Lucie. Peníze neměla. „Běžte si třeba někam půjčit,“ nabádal ji jeden z vykonavatelů před očima třináctileté dcery. Nakonec aspoň patnáct tisíc zaplatil Luciin tehdejší přítel.

Vykonavatelé odešli. Jenže kdykoli se mohli vrátit nebo přijít jiní z jiného exekutorského úřadu. „To byl zlom. Pak jsem se dozvěděla o novém insolvenčním zákonu a o možnosti osobního bankrotu,“ vypráví Lucie. Žádost o oddlužení podala jako první v Česku, 2. ledna 2008. „Jakmile soud rozhodl, že jsem v úpadku, exekutoři na mě nemohli. Najednou jsem se nemusela bát, že přijdu domů, kde budou vykopnuté dveře a vybílený byt. To byla obrovská úleva,“ dodává Lucie.

Osobní bankrot je pětiletá cesta z dluhů. Je to šance na druhý životní začátek. Na soud se s žádostí o oddlužení může obrátit kdokoli, kdo dluží více věřitelům, není schopen dluhy splácet a z pravidelného příjmu může uhradit během pěti let alespoň třicet procent dluhů. ( Více si přečtěte v článku Desatero osobního bankrotu, aneb jak se zbavit dluhů )

Cesta z dluhů ovšem bývá různá. Lucie ještě před podáním žádosti o oddlužení našla v roce 2007 dobře placenou práci u České spořitelny. S pracovní smlouvou na dobu neurčitou měla od začátku jasno – dluhy zaplatí všechny. Navíc po necelých třech letech.

Paní Jarmila z Ostravy (redakce zná celé jméno – pozn. red.) je v osobním bankrotu od loňského srpna. Za pět let věřitelům vrátí jen něco přes čtyřicet procent z dlužných 660 tisíc korun. Když vše půjde dobře. Pracuje jako prodavačka za minimální mzdu. Jenže s pracovní smlouvou na dobu určitou. „Jinou smlouvu vám tady nedají,“ dodává Jarmila. Pokud ji firma smlouvu neprodlouží, dostanou věřitelé méně.

Soud Jarmile oddlužení povolil jen díky pomoci dcery. Ta se musela zavázat, že v příštích pěti letech bude mamince posílat každý měsíc 3800 korun. To je osmdesát procent peněz, které inkasují Jarmilini věřitelé. „Jsem jí za to hrozně vděčná. Od začátku mi říkala: „Neber si půjčky!“ Můžu děkovat tomu, že má dobré zázemí. Jinak by si to nemohla dovolit. Je na mateřské se dvěma dětmi,“ říká dojatě Jarmila.

Návrh na oddlužení Jarmile pomáhali sepsat právníci z jedné z ostravských organizací, kteří pomáhají předluženým lidem. Stejně jako ostatní žadatelé o vyhlášení osobního bankrotu musela v návrhu uvést všechny nezajištěné půjčky, popsat své příjmy a odhadnout příjmy v budoucnu. Musela ukázat, že snahu o splacení dluhů myslí vážně. ( Více si přečtete v článku Osobní bankrot: jak se vyvarovat nejčastějších chyb )

„Výhodou pro dlužníka je, že díky rozhodnutí soudu o zahájení insolvenčního řízení jeho dluh dál nenarůstá o úroky a sankční poplatky. Případná exekuce, která na dlužníka byla nařízena, se po zahájení řízení zastavuje. Zároveň dlužník ale nesmí nakládat svévolně se svým majetkem,“ vysvětluje insolvenční správce Jan Abrahámek

Zdroj: https://www.penize.cz/osobni-bankrot/66377-zivot-v-osobnim-bankrotu-tezce-vykoupena-uleva-pro-dluzniky

 

Osobní bankrot je obrovská psychická úleva. Na první pohled to zní asi paradoxně. Situace, do níž se může dostat předlužený člověk, to ovšem potvrzuje. Lucie Vrbková z Ostravy během pár let navršila dluhy na celkových 760 tisíc korun. Na vybavení bytu visely žluté exekutorské nálepky. Exekutoři ji zabavovali část mzdy. V roce 2007 čekala druhou dceru. Čtyři měsíce před porodem ji u domu čekali exekuční vykonavatelé.

„Pusťte nás dovnitř, nebo zavoláme policii, odstrčil mě drsně ze dveří jeden z nich. Těhotnou ženu v pátém měsíci,“ vzpomíná Lucie. Začali odnášet televizi, počítač, pračku. Přemýšleli, jak vystěhují šatní skříně a jaká to bude práce vyházet z nich všechno oblečení. „Mezitím mi pořád někdo opakoval, ať mu dám dvacet tisíc a on ty chlapy pošle pryč,“ říká Lucie. Peníze neměla. „Běžte si třeba někam půjčit,“ nabádal ji jeden z vykonavatelů před očima třináctileté dcery. Nakonec aspoň patnáct tisíc zaplatil Luciin tehdejší přítel.

Zdroj: https://www.penize.cz/osobni-bankrot/66377-zivot-v-osobnim-bankrotu-tezce-vykoupena-uleva-pro-dluzniky

exekuční srážky ze mzdy, přesto mu exekutor vyhrožoval zabavením domu a návštěvou policie. Měl na to exekutor nárok? Odpovídá šéf exekutorů. 

 

Mám dlužnou částku z roku 2001, která byla vyčíslena na 130 000 (o výši nebudu polemizovat), volal jsem do exekuční kanceláře a bylo mi sděleno, že srážky ze mzdy je nezajímají a že částka musí být zaplacena v celé výši a že pokud ne, bude na mě poslána policie a exekutor domů.

Pokud jsou srážky ze mzdy, je toto možné, nebo je to jen vyhrožování exekutora? Člověk na telefonu vlastně vyhrožoval a byl velmi nepříjemný.

V případě, že jeden ze způsobů provádění exekuce nepostačuje k uspokojení pohledávky oprávněného, smí soudní exekutor podle ustanovení § 58 exekučního řádu provést exekuci více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby, a to současně nebo i postupně. 

Pokud exekuce srážkami ze mzdy zjevně nevede v rozumném horizontu k vymožení odsouzené pohledávky, je soudní exekutor podle výše zmíněného ustanovení oprávněn zvolit další způsob, pochopitelně za dodržení zásady přiměřenosti exekuceExekutor mu po telefonu vyhrožoval. Měl na to nárok?

Exekuční řád proto uvádí jakýsi klíč, podle něhož se postupuje v případě, že soudní exekutor volí více způsobů exekuce. V prvé řadě se provádí exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky (např. z účtu u peněžního ústavu) či srážkami ze mzdy, od 1. ledna 2013 též správou nemovitosti (nikoli prodejem), pozastavením řidičského oprávnění (v případě vymáhání dlužného výživného na nezletilé dítě) či zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. 

Teprve pokud tyto způsoby nepostačují k uhrazení pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, provádí se exekuce dále prodejem movitých věcí či nemovitostí nebo postižením podniku. Pokud ve Vašem případě probíhají srážky ze mzdy třeba ve výši 1500 Kč měsíčně, a exekuce prováděná tímto způsobem by tedy trvala cca 7 let, je zjevné, že bude nezbytné přistoupit i k dalšímu způsobu provedení exekuce, což může být prodej movitých či nemovitých věcí. S exekucí prodejem věcí movitých je pak spojen tzv. soupis, který se provádí v bytě povinného. 

Pokud ve Vašem případě soudní exekutor postihuje nemovitost, přičemž srážky prováděné z Vaší mzdy postačí k uhrazení vymáhané povinnosti, nebo se například na Vašem účtu vyskytují prostředky, které jsou dostatečné k uhrazení částky vymáhané exekucí včetně jejích nákladů, či je ve Vašich možnostech tuto částku soudnímu exekutorovi zaplatit, může soudní exekutor na základě Vašeho návrhu rozhodnout o zrušení exekučního příkazu k prodeji nemovitosti, pokud doložíte, že zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce. Stejně soudní exekutor rozhodne, pokud u něj složíte částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného. 

Z Vašeho popisu bohužel nevyplývá, jestli se má jednat o souběh exekuce srážkami ze mzdy a prodejem nemovitosti, nebo o souběh srážek ze mzdy a prodeje movitých věcí. V této věci Vás však mohu odkázat i na konstantní judikaturu Nejvyššího soudu. Zcela zjevně nepřiměřeným způsobem provedení exekuce by byl automatický prodej nemovitosti, aniž by soudní exekutor postihl mzdu povinného, ačkoliv tak učinit mohl, a zejména když by tímto způsobem mohla být pohledávka oprávněného vymožena. 

Avšak v případě, že jiným způsobem nelze pohledávku oprávněného vůbec nebo v přiměřené době uspokojit, není navrhovaný způsob zřejmě nevhodný ani tehdy, jestliže cena předmětu, z něhož má být oprávněný uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR