Exekutor zabavil věci, které nepatří povinnému?

13.05.2015 12:03

Exekutor má právo postihnout věci, u kterých se lze domnívat, že jsou ve vlastnictví povinného. V případě, že postihne věc, jež je  ve vlastnictví jiné osoby musí její vlastník podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh se podává do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc sepsal.