Helena M. Praha

01.01.2019 01:02

p. Machová, jsem hrozně ráda, že jsem se na Vás obrátila v tíživé situaci ve které jsem byla.  

Skutečně žádné ze slov není dostatečné, které by vyjádřilo vděčnost za vaší pomoc. 

Protože je dnes již rok 2019, ráda bych vám popřála, hodně spokojených klientů a úspěchů ve vašem životě. 

Ještě jednou vám moc děkuji za pomoc.