Informace o oddlužení tzv. osobní bankrot:

10.06.2015 11:12

-         Institut oddlužení je určen pro dlužníky, jehož spotřební výdaje a příjmy nejsou vyrovnané a který není schopen splácet své závazky přijaté za účelem pořízení zejména spotřebního zboží, ale i nemovitého majetku, dovolené, telefonu, televize atd.

-          Podmínky úpadku nebo hrozícího úpadku kdy je schopen svým nezajištěným věřitelům ve splátkách po dobu 5 let uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek.  Nesmí se však jednat o nepoctivého dlužníka!

 

Pokud dluhy neřešíte, přijde exekutor, v horším případě dražba.