INSOLVENCE

12.06.2013 19:44

 

V České republice se na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v rámci soudního řízení vztahuje insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) a to některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční zákon se aplikuje na řešení úpadku všech fyzických i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů, vyjma České republiky (vč. ministerstev), obcí, krajů, České národní banky, Všeobecné zdravotní pojišťovny, veřejných vysokých škol, apod.