Insolvence, Konkursní řízení

14.06.2013 19:43

 

 

Insolvenční řízení prodělalo řadu změn a ve znění nového zákona ukládá a zavazuje nejen dlužníka, ale i věřitele dlužníka v insolvenčním řízení. Zpracovat insolvenční návrh již není jednoduchá záležitost a nad vyplněním formuláře pro podání přihlášky do takového řízení se už nejednomu věřiteli pěkně zapotí košile.

Insolvenční návrh má totiž řadu náležitostí a důkazní břemeno je na navrhovateli, aby insolvenčnímu soudu dostatečně osvědčil insolvenci dlužníka. K insolvenčnímu návrhu pak navrhovatel obligatorně připojí i svou přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení.

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení má formální podobu a vyplňuje se formuláře. Je poměrně nepřehledná a laik má opravdu problém pochopit, co se žádá. Pozor, pokud bude vaše přihláška popřena více než z jedné poloviny, jste za určitých okolností povinní do majetkové podstaty tuto částku jako pokutu odvést, je tedy velmi důležité zpracovat svou přihlášku přesně a správně.

Insolvenční zákon věřitelům umožňuje, aby si na prvním přezkumném řízení vyměnili soudem určeného insolvenčního správce za jinou osobu, kterou může být kterýkoliv jiný insolvenční správce, zapsaný na seznamu insolvenčních správců. Seznam insolvenčních správců je dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti v insolvenčním rejstříku.

Na výše uvedené problémy známe řešení, zpracujeme pro Vás insolvenční návrh, připravíme pro Vás přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, zodpovíme vaše otázky a dokonce pro Vás můžeme insolvenční řízení správcovat! Pokud jste fyzická osoba nepodnikatel, poradíme vám jak na oddlužení prostřednictvím osobního bankrotu!