Výkup nemovitostí a finance. Najdeme řešení!


Insolvenční návrh

06.01.2014 19:49

Insolvenční návrh je návrhem na zahájení insolvenčního řízení. Musí být podán na zákonem stanoveném formuláři. K jeho podání je oprávněn jednak dlužník, jednak kterýkoliv z věřitelů dlužníka. 

—————

Zpět