Insolvenční novela od 1.6.2019

06.05.2019 11:09

Schválená novela insolvenčního zákona:

 

-   První varianta -  oddlužení bude umožněno těm, kteří dokážou splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 % svých dluhů.

-   Druhá varianta -  dlužník by měl uhradit za pět let aspoň 30 % z dlužné částky.

 

 

Pokud přes veškerou doložitelnou snahu dlužník nedokáže splatit 30 % dluhů během pěti let, bude o prominutí zbytku  dluhů rozhodovat soud. 

Může se tedy stát, že dlužník bude pět let žít s minimem finančních prostředků a splácet dluhy, soud ale nakonec definitivní oddlužení zamítne a dlužník se znovu ocitne v exekuci.

 

Oddlužení pro důchodce či invalidy druhého a třetího stupně:

 

Senioři a lidé v invalidním důchodu patří mezi velmi zranitelnou skupinu osob, která zpravidla nemá příležitost zvyšovat své příjmy. Těmto lidem bude umožněno oddlužit se již po třech letech, nebude se na ně však vztahovat podmínka splatit v daném čase alespoň 60 % dluhu.

 

Dlužník musí splácet nejméně 2178,-Kč

 

Tato novela se bude vztahovat pouze na insolvenční řízení, v nichž bude vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účinnosti této novely, tedy po 1. 6. 2019. 

V řízeních, kde bude vydáno rozhodnutí o úpadku do 1. 6. 2019, se bude postupovat podle dosavadní právní úpravy.