INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ A EXEKUCE

14.09.2013 10:00

 

Každý z nás jistě ví, co je exekuce. Buď už to někoho z vás potkalo nebo jste si vědomi toho, co může přijít ve chvíli, kdy nebudete platit dluhy nebo se jim vyhýbat. Se slovem insolvence se ale příliš moc lidí nesetkalo a tak si zde v krátkosti nastíníme, co je insolvenční řízení.

Insolvenční řízení je soudní řízení, jeho účelem je úpadek a právní pomoc při úpadku. Mnoho z nás zná insolvenci pod pojmem osobní bankrot. Dále má osobní bankrot tři způsoby řešení - konkurs, oddlužení a reorganizace. Pokud je již zahájeno insolvenční řízení, které probíhá u soudu a jsou zde přítomni nejen dlužník, ale dokonce i věřitel, tak již na dlužníka nesmí přijít exekuce.

Pokud by se tomu tak stalo, jedná se o narušení insolvenčního řízení ze strany věřitele a mohlo by dojít k postihům ze strany soudu. Pokud je věřitelem velká nebankovní společnost nebo banka, tak je nutné, aby byl u soudu přítomen její zástupce, který je právně odpovědný. Insolvenční řízení je poměrně zdlouhavá záležitost a ne ve všech případech je osobní bankrot soudem povolen.

Pokud jste dlužni jen u jednoho věřitele, tak vám osobní bankrot s největší pravděpodobností nebude povolen, ale bude vám udělena pravidelná srážka ze mzdy a přiděleno životní minimum.