Insolvenčního návrh a Exekuce

11.09.2014 15:00

 

Exekutor už nesmí provádět žádné přepadovky. Na hrozící exekuci byste měli být věřitelem nejprve řádně upozorněni.  Věřitel musí nejprve podat návrh na zahájení soudního řízení a dlužníka musí  obeslat. 

V případě blokace bankovního účtu, máte nárok na jednorázovou výplatu dvojnásobku životního minima, tedy 6802 korun. Požádat o to musíte danou banku a na jeden účet.