Jak na oddlužení OSVČ v roce 2014?

28.07.2014 17:36

 

Také je patrno, že i dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku formou oddlužení, a to za podmínek, že s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, anebo jde-li o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka, případně jedná-li se o pohledávku zajištěného věřitele.