Jak postupovat při exekuci? – Co může očekávat dlužník?

15.03.2014 10:58

 

Okamžikem doručení exekučního příkazu, máte vy, jako dlužník, lhůtu 15 dnů, kdy můžete využít zákonné důvody, jež mohou vést k zastavení exekuce (výkonu soudního rozhodnutí). V případě, že je exekuce nevyhnutelná, vytvořte si seznam cenných věcí, které máte doma, protože podle §95, odst.2, exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.), nemáte nárok na soupis vám zabavených věcí. Pokud vás exekutor nevyzve k prohlídce domu předem a vstoupí do vašeho bytu (za použití násilí) máte právo podat trestní oznámení pro porušení domovní svobody (§238, odst. 2, trestního zákona) a takéstížnost Exekutorské komoře ČR. Je dobré mít doma všechny doklady o koupi a zaplacení všech cenných věcí. Jestliže se stalo to, že se vás osobně exekuce netýká a s dlužnou osobou pouze žijete, velice reálně vám hrozí, že exekutor zabaví i věci patřící vám. V průběhu samotné exekuce si vždy vyžádejte k nahlédnutí průkaz exekutora a jeho pověření. Pokud máte jakékoli pochybnosti a postup exekuce vám připadá nestandardní, konzultujte vše s právníkem a policií.