Jak postupovat při zjišťování informací na soudě?

17.07.2014 12:41

 

Každý má právo nahlížet do spisu, který se týká řízení, jehož je dotyčný účastníkem. To se tedy týká i exekucí. Protože ve většině případů probíhá soudní řízení u soudu, kde má trvalý pobyt žalovaná strana, měly by zde být dostupné i informace o Vašich exekucí. 

Je proto třeba si vyhledat místě příslušný okresní soud. Na tento soud osobně zajdete a požádáte o nahlédnutí do spisu a to buď na základě: 

• Vašeho jména 

• Spisové značky nebo jednacího čísla, jestliže máte tyto údaje k dispozici. 

Soudy obvykle mívají informační centrum, kde lze tyto informace zjistit. Pro první kontakt je někdy vhodné zvolit telefonický dotaz, aby mohl být spis pro Vás připraven atd. 

Za samotné nahlédnutí do spisu se neplatí žádný poplatek. Pokud si však budete chtít nechat udělat kopii, budete muset zaplatit poplatek ve výši 20 Kč/strana. Pokud je tedy informací více, můžete si pouze některé potřebné údaje opsat nebo si je například vyfotit vlastním fotoaparátem, mobilním telefonem apod.