Jak poznám, že jsem v úpadku?

30.08.2014 14:06

 

1.       platební neschopnost

 

Nejsme schopni platit  své závazky včas a řádně! Důležitý je i časový faktor, mělo by se jednat o dobu delší než 30 dnů po splatnosti .

 

2.       Předlužení

 

Předlužení znamená, že dlužník má větší závazky vůči věřitelům a přesahují přes než dlužníkův příjem, majetek.

Pro obě možnosti je důležitá podmínka, a to je existence více věřitelů. To znamená, že nikdy nemůže jít o úpadek, jestliže dlužník má pouze jednoho věřitele, vždy musí mít minimálně dva věřitele!!!

Insolvenční zákon zná i pojem „hrozící úpadek“, kdy dlužník sice ještě nějak splácí své závazky, ale s ohledem ke všem okolnostem lze předpokládat, že dlužník nebude schopen splnit podstatnou část svých závazků.