Jaké jsou náklady exekuce?

05.06.2015 11:21

Náklady exekuce musí být jednotlivě rozepsány a přesně vyčísleny. Náklady exekuce tvoří odměna exekutora, náhrada exekutorových hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností a je-li plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty.