Jaké má oddlužení výhody?

13.06.2013 19:57

 

Podáním insolvečního návrhu spojené s návrhem na povolení oddlužení se zastavuje nárůst veškerých závazků dlužníka.

Exekuci nelze v průběhu insolvenčního řízení a oddlužní vykonat.

Dlužník, který podá návrh na povolení oddlužení, je pod ochranou insolvenčního zákona.

Věřitelé po něm mohou požadovat dlužné částky pouze přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení u krajského soudu. 

Proběhne-li oddlužení řádně a stanoveným způsobem, má dlužník nárok na osvobození od nesplacené části svých dluhů, a to i těch, které nebyly zahrnuty do oddlužení.

Rozhodnutí o osvobození od povinnosti uhradit nesplacené či nepřihlášené závazky vydává soud.