Jaký je postup procesu oddlužení po povoleno oddlužení?

16.07.2015 10:04

1. Ustanovení insolvenčního správce

2. 30 dnů pro podání přihlášek věřitelů

3. Přezkumné jednání

4. Schůze věřitelů

5. Schválení oddlužení