Jaký může mít dopad záznam v registru?

31.03.2015 08:57

1.      Neposkytnutí půjčky, úvěru, leasingu a hypotéky po dobu existence neuhrazeného dluhu a to po dobu 5 let po uhrazení dluhu!

2.      Žaloba a následná Exekuce – neřešený dluhy často přejde do Exekuce, která celý dluh může navýšit až o desítky tisíc i stovky tisíc! 

           3.      Trestní odpovědnost dlužníka 

  1. Více jak 100.000 zaměstnavatelů prověřuje své zaměstnance!  Exekuce pro většinu zaměstnavatelů je známkou nezodpovědnosti. 

Předejděte soudu, exekuci,trestnímu oznámení od věřitelů!!!!