Jakým způsobem může exekutor vymáhat dluh po manželovi/manželce?

17.07.2014 12:44

Pokud na sebe závazek (dluh) vzal pouze jeden z manželů, může exekutor použít pro vymožení dluhu majetek, který je výlučným vlastnictvím tohoto manžela. Dále pak může být dluh vymožen ze společného jmění manželů, nikoli však z výlučného vlastnictví druhé manžela. 

Od 1.1.2014 (účinnost nového občanského zákoníku) navíc platí, že majetek ve společném jmění manželů lze postihnout i pro dluh, který přijal jeden z manželů ještě před uzavřením manželství. Tedy například pokud měl jeden z manželů dluhy před sňatkem a za trvání manželství byl koupen byt (který tedy patří do společného jmění manželů), může být tento byt exekucí postižen. Jedinou možnou obranou je, že druhý z manželů včas upozorní věřitele, že o přijetí závazku nevěděl, a ten tedy není součástí společného jmění manželů. O dalším postupu se dočtete níže. 
 

 

Co je považováno za společné jmění manželů:

• Mzda obou manželů 

• Bankovní účty obou manželů 

• Ostatní společný majetek = majetek získaný za trvání manželů