Je řešením zúžení společného jmění manželů?

17.07.2014 12:47

 

Ve většině případů bohužel ne a to z několika důvodů. 
 

• 1. Zúžení má efekt pouze do budoucna, nikoliv zpětně.

• 2. Zúžení ochrání manžela pouze tehdy, uvědomí-li o existenci zúžení druhý z manželů věřitele před uzavřením smlouvy.

 

Jinými slovy, zúžení Vás neochrání před nezodpovědným chování manželka nebo manželky.