Jsem podepsaná spolu se svým příbuzným na úvěrové smlouvě, mohu za něj, když nesplácí on, hradit jen poměrnou část?

27.11.2014 15:04

Pokud je na závazku podepsáno více dlužníků, pak každý odpovídá za celkovou výši závazku.