Jsem zaměstnán, mám povolené oddlužení, splátky splácím bez problémů, ale co když přijdu o zaměstnání?

18.07.2013 11:36

Ztráta zaměstnání není insolvenčním zákonem považována za důvod pro zrušení již schváleného oddluženi. Mezi povinnosti dlužníka po schválení oddlužení patří i povinnost usilovat o zaměstnání, pokud o zaměstnání dlužník během probíhajícího oddlužení přijde. Za takovéto úsilí lze zejména považovat absolvování přijímacích pohovorů, realizace rekvalifikačních kurzů a zejména samostatné aktivní vyhledávání zaměstnání. K problematice oddlužení podle insolvenčního zákona lze obecně zmínit, že se jedná o institut zvláštní a svou povahou i výjimečný v koncepci insolvenčního zákona. Samotná realizace oddlužení, zejména zpracování návrhu na jeho povolení, pak skýtá nejedno úskalí, a je proto záhodno obracet se při jeho přípravě na specializované odborníky. Tím lze zmenšit riziko odmítnutí podaného návrhu, např. pro nedostatek formálních náležitostí, popř. lze předejít komplikacím spojeným s průběhem insolvenčního řízení a řízení o povolení oddlužení vedoucím k nežádoucím důsledkům.