Kdy je řešením osobní bankrot (oddlužení)?

17.07.2014 12:48

 

Oddlužení je řešení ve chvíli, kdy už manželé svoje závazky nezvládají dál splácet. Pokud jsou manželé schopni spolu nadále žít, pak pro ně může být řešením společné oddlužení manželů

Pokud se manželé oddlužují společně, je to pro ně výhodné, protože musí dohromady zaplatit 30% celkové výše závazků. K oddlužení se pak použije příjem obou manželů. 

V takovém případě by však v průběhu oddlužení pokud možno nemělo dojít k rozvodu, protože se tím situace značně komplikuje.