Kdy vyhlásit osobní bankrot?

03.06.2013 19:07

 

1.        Osobní bankrot by měl dlužník vyhlásit vždy, když již není schopen splácet své dluhy za situace

1.        již ví, že nebude další měsíc schopen splácet (tzv. osobní bankrot při hrozícím úpadku) – nejideálnější forma

2.        Dlužník již nesplácí 2 a více závazků

3.        Dlužník je již v exekuci / exekucích

Zastavení nevýhodných dražeb exekutorem, navrácení vybavení do domácnosti dlužníka lze JEN přes podání osobního bankrotu. Insolvenční správce je nadřazený exekučnímu úřadu. Pokud je vyhlášen osobní bankrot, majetek je pod správou správce až do ukončení bankrotu. Dlužník tak většinou může plnohodnotně využívat vybavení domácnosti a menšího majetku.