Když již je soudem povolené oddlužení, tak jakým způsobem provádím úhradu svých závazků ?

18.07.2013 11:34

 

 V rozhodnutí o schválení oddlužení soud přímo uloží dlužníkovi, jakou částku ze svého příjmu konkrétně má splácet. Dlužník tak činí prostřednictvím jmenovaného insolvenčního správce, jemuž je určenou splátku povinen předávat, popř. zasílat bankovním převodem, a tento ji následně rozděluje mezi jednotlivé věřitele dlužníka. Současně soud v rozhodnutí o schválení oddlužení určí i termín úhrady první splátky. Je nesporné, že dodržování termínů úhrad a určené výše splátek, je pro hladký průběh oddlužení zcela zásadní.