Likvidace obchodních společností

13.06.2013 17:46

 

Likvidace je legální cesta, jak ukončit „život“ obchodní společnosti.

Likvidace je řešením v okamžiku kdy je společnost nepotřebná a společníci se rozhodnou právě pro toto řešení ukončení činnosti obchodní společnosti.

Ve chvíli, kdy společníci rozhodnou o zrušení společnosti likvidací, vyberou si likvidátora a společně si stanoví další podmínky likvidace.

Po vstupu společnosti do likvidace je veškerá odpovědnost přenesena na likvidátora, který je odpovědný za správný postup likvidace, aby byl proces likvidace v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku o likvidaci společností.

Během likvidace likvidátor prodá veškerý majetek a vyrovná závazky likvidované společnosti a v neposlední řadě jsou také archivovány písemnosti, které jsou uloženy v autorizovanému archivu.

O své činnosti je likvidátor povinen podat zprávu valné hromadě, která tuto zprávu projedná.

Posledním krokem likvidace je podání návrhu na výmaz společnosti, který je podán rejstříkovému soudu. Na základě tohoto je společnost vymazána a likvidace ukončena.na prezentačních stránkách likvidátora obchodních společností!