Mám exekuci a žiji u rodičů, je nějak ohrožen jejich majetek?

27.11.2014 14:22

Ano, bohužel ve chvíli, kdy je na Vás nařízena exekuce a Vy bydlíte u rodičů, příbuzných apod., může exekutor postihnout majetek těchto osob. 

Exekutor na místě nezkoumá, čí  je majetek. V případě, že bydlíte v podnájmu, je zapotřebí mít v podnájemní smlouvě přesně specifikované věci, které jsou předmětem pronájmu, aby nebyl tento majetek třetí osoby ohrožen v případě nařízené exekuce. 

Pakliže nastane situace, že exekutor postihne majetek třetí osoby, je na této osobě, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o soupisu dozvěděl, podal u tohoto exekutora návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. 

Jestliže exekutor takovému návrhu nevyhoví, je možné podat u exekučního soudu žalobu na vyloučení věci. Na podání takové žaloby je lhůta 30 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí exekutora.