Manžel dlužníka musí okamžitě informovat věřitele!

18.01.2014 10:55

 

Na druhou stranu však  upozorňujeme, že je třeba pamatovat na ochranu druhého z manželů, který během trvání manželství získal majetek v dobré víře. Dost dobře není možné po něm požadovat, aby byl schopen ještě před uzavřením manželství s určitostí zjistit, jestli má jeho nastávající nějaké dluhy, pro které by mohlo být následně postiženo jejich společné jmění.

Během konkursního řízení to bylo možné řešit při stanovení vypořádacího podílu, nyní podle nové právní úpravy je to však pro běžného občana nebezpečnější. Nový občanský zákoník sice umožňuje omezit rozsah postižení společného majetku, ale pouze tehdy, když druhý z manželů neprodleně poté, co se o dluhu partnera dozví, informuje věřitele, že dluh vznikl proti jeho vůli.

„„Obáváme se, že zvláště v počátečních obdobích budou časté případy, kdy bude zcela zbytečně postiženo celé společné jmění manželů, protože si občané nebudou vědomi nutnosti informovat věřitele“.