Můžu podat insolvenční návrh i za situace, kdy již byla nařízena exekuce na můj majetek?

14.06.2013 19:56

Ano, můžete jakmile se soudu podá návrh na opovolení ddlužení, exekuce nelze  již vykonat!!!!!!!