Několik rad: EXEKUCE!

02.06.2015 13:10

Počet osob postižených exekucí není rozhodně nízký a denně přibývá počet těch, co své závazky nejsou schopni splácet.


Pobíráte pravidelnou mzdu nebo jiné  příjmy, bude exekuce nařízena zpravidla na tyto peněžní prostředky:

-  Srážky  mohou být prováděny z pravidelných příjmů dlužníka dále důchodu, stipendia, nemocenské, podpory v nezaměstnanosti apod. 
Exekutor Vám může postihnout i finanční prostředky  na Vašem bankovním účtu:
 - Exekuci lze nařídit i k peněžním prostředkům povinného na běžném, vkladovém nebo jiném účtu vedeném v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku. 
Exekutora  bude  zajímat  i  Váš další majetek:
 - Mezi další způsoby exekuce patří prodej movitých věcí povinného.  Dlužník nemůže nakládat s věcmi, které exekutor sepíše. Sepsané věci se pak prodají v dražbě. 
 - Nejtěžším zásahem pro dlužníka bývá nepochybně ztráta domu nebo bytu.