Nesplácení dluhů může navýšit půjčku až o 200 %.

20.11.2013 11:51

 

Odměna soudu a exekutorům může prodražit půjčky o více než 200 %

Pro lepší představu o nárůstu dluhu klientů po absolvování soudního a exekučního řízení použijme modelový příklad s výší dluhu 10 000 Kč, který již obsahuje výši půjčky i úroky. Při dlouhodobém nesplácení půjčky a postoupení soudu je klient povinen zaplatit soudní poplatek, náklady právního zastoupení a náhrady hotových výdajů, které dosahují přibližně 9 000 Kč.(1) Dalších přibližně 10 000 – 11 000 Kč si vyžádají náklady právního zastoupeni při exekučním řízení, odměna exekutora a náhrada hotových výdajů během exekučního řízení.(1) Celkové náklady na splacení půjčky se tedy mohou zvýšit o více než 200 %.(1)

V případě vyšších dlužných částek se pochopitelně finanční náročnost zvyšuje, u padesátitisícových půjček klienti zaplatí v případě, že věc skončí až u exekutora, dalších zhruba 32 000 – 35 000 Kč, u dluhu 200 000 Kč další poplatky převyšují částku 100 000 Kč.(1)

Náklady na soudní výdaje a odměnu pro exekutora mohou dosahovat velmi vysokých hodnot. Je ale zcela v režii klientů, zda své závazky vůči správcům pohledávek nechají zajít až tak daleko. Aktivní komunikací a snahou o dohodu lze těmto situacím bezpečně předcházet a zabránit. Společnost  nabízí lidský přístup a možnost přizpůsobit splátky pohledávek aktuálním možnostem každého klienta. Pro vzájemnou komunikaci nabízí nejširší možnosti na českém trhu, zahrnující korespondenční, elektronickou, telefonickou i osobní formu.

„Naše zkušenosti potvrzují nedostatečnou informovanost klientů ohledně důsledků nesplácení pohledávek. Neuvědomují si, že ignorování závazků, vyhýbání se komunikacise  či dokonce skrývání se situaci jen zhoršuje,“ .Více zde