Výkup nemovitostí a finance. Najdeme řešení!


Nesplácení dluhů může navýšit půjčku až o 200 %.

20.11.2013 11:51

 

Odměna soudu a exekutorům může prodražit půjčky o více než 200 %

Pro lepší představu o nárůstu dluhu klientů po absolvování soudního a exekučního řízení použijme modelový příklad s výší dluhu 10 000 Kč, který již obsahuje výši půjčky i úroky. Při dlouhodobém nesplácení půjčky a postoupení soudu je klient povinen zaplatit soudní poplatek, náklady právního zastoupení a náhrady hotových výdajů, které dosahují přibližně 9 000 Kč.(1) Dalších přibližně 10 000 – 11 000 Kč si vyžádají náklady právního zastoupeni při exekučním řízení, odměna exekutora a náhrada hotových výdajů během exekučního řízení.(1) Celkové náklady na splacení půjčky se tedy mohou zvýšit o více než 200 %.(1)

V případě vyšších dlužných částek se pochopitelně finanční náročnost zvyšuje, u padesátitisícových půjček klienti zaplatí v případě, že věc skončí až u exekutora, dalších zhruba 32 000 – 35 000 Kč, u dluhu 200 000 Kč další poplatky převyšují částku 100 000 Kč.(1)

Náklady na soudní výdaje a odměnu pro exekutora mohou dosahovat velmi vysokých hodnot. Je ale zcela v režii klientů, zda své závazky vůči správcům pohledávek nechají zajít až tak daleko. Aktivní komunikací a snahou o dohodu lze těmto situacím bezpečně předcházet a zabránit. Společnost  nabízí lidský přístup a možnost přizpůsobit splátky pohledávek aktuálním možnostem každého klienta. Pro vzájemnou komunikaci nabízí nejširší možnosti na českém trhu, zahrnující korespondenční, elektronickou, telefonickou i osobní formu.

„Naše zkušenosti potvrzují nedostatečnou informovanost klientů ohledně důsledků nesplácení pohledávek. Neuvědomují si, že ignorování závazků, vyhýbání se komunikacise  či dokonce skrývání se situaci jen zhoršuje,“ .Více zde

—————

Zpět