Nestačíte splácet a máte dluhy u více věřitelů nebo je hodnota vašeho majetku nižší než součet všech vašich dluhů? Pokud jste odpověděli „ANO“, můžete být v úpadku a návrh na zahájení insolvenčního řízení může podat někdo z vašich věřitelů na vás nebo pří

29.05.2013 10:26

 

V dnešní době se do úpadku může dostat téměř každý. Podle nového insolvenčního zákona, účinného od 1.1.2008, může být v úpadku téměř kdokoliv – podnikatel, občan, obchodní společnost, státní podnik, družstvo atd. Tento zákon není možno uplatnit vůči státu, ČNB, VZP, OSSZ, FÚ, zdravotním pojišťovnám, územním správním celkům, Fondu pojištění vkladů, Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a některým dalším subjektům. V případě, že máte dluhy vůči těmto subjektům, musíte je uhradit v plné výši.

V případě, že se dlužník ocitne v úpadku, nebo mu úpadek hrozí, měl by začít co nejdříve jednat se svými věřiteli! Za určitých podmínek může být pro dlužníka výhodné, podá-li sám na sebe insolvenční návrh. V případě, že na vás podá věřitel návrh na insolvenční řízení, soud vám tento návrh zašle. Ve lhůtě do 30 dnů máte pak možnost se k návrhu vyjádřit - je to především ve vašem zájmu!

Pokud bylo zahájeno insolvenční řízení bez toho,zda-li je dlužník v úpadku nebo ne, aktivují se některé mechanismy vyplývající ze zákona. Především se blokuje dlužníkův majetek a blokují se i jeho věřitelé