Než přijde exekuce!

28.03.2014 10:12

Dluhová past:

je ekonomický problém. Je to stav dlužníka, ve kterém není schopen ze svých příjmů splácet jistinu úvěru a při vší snaze mu zbývá na splácení pouze úroků, řádných případně sankčních. V některých případech, kdy jsou tyto úroky příliš vysoké, jako např. u kreditních karet (35% p.a. a více), schopnost dlužníka platit tyto vysoké úroky přestává být reálná. To je však pouze začátek velkých finančních problémů v budoucnu. Tyto problémy lze rozdělit do následujících  kroků.

prvním kroku

-  banka úvěr, nejdřím zesplatní a k jistině přičte veškeré smluvní pokuty a sankční úroky.  Termín, který banka stanoví dlužníkovi nezvládne uhradit. Protože dlužník přišel o práci, neob byl / je na nemocenské a proto nemá na zaplacení.

 

druhý krok

-  banka jako věřitel předá dluh k inkasním  společnostem (vymahači - nejsou  exekutoři, vyhrožují zastarašují, do bytu je npouštějte!!), některé jsou slušné a umožní dodatečný splátkový kalendář kalendář.  Bohužel mnoho těchto  společností  požaduje uhradit jednorázově min. 30% z celkové dlužné částky.   Po uhrazení části dluhu, dlužník dostane termín splatnosti,  před výplatou.  Domluva je nezajímá. 

 

třetí krok 

tzv. předžalobní upomínka, což je poslední možnost, kterou věřitel dlužníkovi nabízí k uhrazení celého dluhu. V tomto okamžiku je dluh ještě navýšen o další náklady vymáhání  až desítkách tisíc korun.

 

čtvrtý krok

je žaloba, která navyšuje celkový dluh o soudní poplatky a právní zastoupení. Advokáti si účtují jak smluvní, tak mimosmluvní odměny v desítkách až stovkách tisíc korun. Po celou dobu řešení žaloby běží dlužníkovi úroky z prodlení, které se stanovují podle výše repo sazby, kterou stanovuje ČNB + 7 procentních bodů. 

 

pátý krok

je rozsudek ve prospěch věřitele.  A to vždy!!!!

 

šestý krok 

návrh na zahájení exekučního řízení.

 

Exekuční řízení není ani po novele exekutorského řádu levnou záležitostí. Dlužíte-li 1000, bude po vás exekutor chtít svoji odměnu ve výši 10.000,-Kč - 20.000,-Kč, při dluhu 100.000,-Kč je odměna exekurora 20.000 - 40.000,-Kč a u dluhu 1.000.000,-Kč je to 150.000,-Kč.

Je třeba zdůraznit, že odměny advokátů a exekutorů mohou být ještě navýšeny o DPH 21% a to v případě, že jsou plátci DPH.