Novinky týkající se exekucí

07.03.2014 08:46

 

První měsíce v novém roce ukazují, že exekutoři obstavují značnou část majetku manželovi/manželce dlužníka nebo osobám blízkým, které ve své domácnosti poskytly bydlení osobě s dluhy.

Tento měsíc média informovala převážně o sebevraždách způsobených tlakem ekekutorů a exekucí samotných, o provedených opakovaných exekucí i přesto,  že dlužník již dluh uhradil a o exekucích drobných pohledávek, kdy se dluh zvýšil až o 1000% oproti původní částce.  

Pokud u Vás došlo ke ztrátě dokladů, tak se vystavujete vysokému riziku dluhů - např. pokud na doklady byly podvodně zmanipulovány půjčky, uzavřeny závazkové smlouvy nebo vystaveny smluvní pokuty. Soudy zpravidla rozhodují ve prospěch věřitele.